Skocz do zawartości
Jaskier

Regulamin serwera

Recommended Posts

Regulamin Serwera

 

Wstęp


Przed rozpoczęciem gry na naszym serwerze każdy gracz ma obowiązek zaznajomić się z jego zasadami. Zależy nam na zapewnieniu graczom najwyższej jakości rozgrywki, w związku z tym uprasza się wszystkich graczy o zapoznanie się z regulaminem i o sumienne jego przestrzeganie. Ułatwi to grę zarówno Wam, jak i innym graczom wchodzącym w interakcje z Waszymi postaciami, dzięki czemu będziecie mogli czerpać przyjemność ze wspólnej gry i rozwijania nowych wątków fabularnych.

 

 

1. Postanowienia Ogólne

(Informacje traktujące ogólnikowo o obowiązku przestrzegania regulaminu serwera) 

 

1.1 • Niniejszy regulamin obowiązuje każdego gracza na serwerze Elisium Roleplay.

1.2 • Każdy gracz tworzący postać na serwerze Elisium Roleplay automatycznie akceptuje postanowienia obowiązującego na nim regulaminu.

1.3 • Niniejszy regulamin jest własnością projektu Elisium Roleplay.

 • 1.3a ▫ Administracja projektu zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w dowolnym momencie.
 • 1.3b ▫ Administracja nie jest zobowiązana do informowania użytkowników o każdej zmianie treści regulaminu.

1.4 • Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania niniejszego regulaminu na stronach innych niż elisium-roleplay.pl.

1.5 • Zawartość utworzona na serwerze Elisium Roleplay jest własnością twórców i zabrania się jej kopiowania bez zgody autora/ów.

 • 1.5a ▫ Administracja projektu zastrzega sobie prawo do przeglądania prywatnej korespondencji między graczami podczas rozpatrywania kazusów.

1.6 • Kary za nieprzestrzeganie regulaminu nadawane są przez Administrację projektu na podstawie obowiązującego systemu kar.

 • 1.6a ▫ System kar jest szczegółowo opisany w punkcie szóstym.

 

 

 2. Tworzenie Postaci

(Zasady dotyczące kreowania nowych postaci)

 

2.1 • Gracz tworzący postać musi brać pod uwagę dwa aspekty – świat wykreowany przez Piranha Bytes z serii gier Gothic (I-II + dodatek Noc Kruka) oraz świat fabularnie przedstawiony przez Elisium Roleplay.

2.2 • Na serwerze można odgrywać wyłącznie człowieka.

 • 2.2a ▫ Administracja projektu zastrzega sobie prawo do wcielania się w zwierzęta, potwory i orków ze względu na potrzeby fabularne.

2.3 • Każdy gracz może posiadać na serwerze maksymalnie dwie postacie w danym momencie.

 • 2.3a ▫ Między postaciami posiadanymi przez gracza nie mogą istnieć żadne zależności ani powiązania. Nie mogą się znać ani mieć możliwości siebie widzieć.
 • 2.3b ▫ Gracz ma prawo stworzyć jedynie takie postacie, które są całkowicie niezależne od siebie i nie mające szans na kontakt ze sobą.
 • 2.3c ▫ Gracz nie ma prawa przenosić przedmiotów z jednej postaci na drugą. Nie może się to dziać również za pośrednictwem osób trzecich.
 • 2.3d▫  Żadna z postaci gracza nie ma prawa do ingerowania w życie pozostałych. Żadna z postaci gracza nie może nabywać jakichkolwiek przywilejów świadczonych przez inną posiadaną postać. Ingerencja nie może mieć również miejsca za pośrednictwem osób trzecich. Oznacza to, że postać gracza nie może wydać nawet polecenia, które bezpośrednio ingerowało by w życie innej posiadanej postaci, ani pozostawić przedmiotu, który mogła by ona znaleźć.

2.4 • Imiona postaci powinny spełniać następujące kryteria:

 • 2.4a ▫ Imię postaci musi być utrzymane w zgodzie ze światem gry oraz powinno być utrzymane w klimacie uniwersum Gothic.
 • 2.4b ▫ Imię postaci nie może w żaden sposób nieść ze sobą treści obraźliwych bądź uwłaczających. 
 • 2.4c ▫ Imię postaci nie może składać się z samego pseudonimu. Do określenia tego, jak dana postać się nazywa, potrzeba jej prawdziwego imienia. 

2.5 • Podczas kreowania bohatera należy unikać plagiatu i kopiowania innych postaci.

 • 2.5a ▫ Zabrania się tworzenia postaci, będących kopiami postaci istniejących w uniwersum Gothic lub w fanowskich modyfikacjach gry.
 • 2.5b ▫ Zabrania się tworzenia postaci, będących kopiami postaci istniejących w uniwersach innych gier, filmów i tym podobnych.
 • 2.5c ▫ Zabrania się tworzenia postaci, będących niezgodnymi z lore świata gry Gothic.

2.6 • Tworzenie postaci posiadających talenty magiczne możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu zgody od Administracji. Nie dotyczy to umiejętności posługiwania się magicznymi zwojami.

 

 

3. Odgrywanie postaci
(Zasady dotyczące odgrywania postaci na serwerze i interakcji z postaciami innych graczy)

 

3.1 • Wymagamy od graczy, by Ci prowadzili swoją postać w sposób przemyślany. Sytuacje w których postać jest kreowana byle jak bądź nieprawidłowo, bez sprecyzowanych celów (postać nijaka), a sama postać przejawia nienaturalne/nadnaturalne zdolności, będzie karana bądź naprostowana przez Administrację. 

 • 3.1a ▫ Gracz ma obowiązek odgrywać postać opisaną przez siebie w biografii (o ile taką posiada).

3.2 • Każda akcja ze strony gracza musi zostać przemyślana. Wszelkie nienaturalne akcje, jak np. prowokowanie do bójek bez celu, zaczepianie wszystkich postaci wokół, ucieczka w przypadku pojmania przez strażnika, kiedy to nie jest możliwe – nie będą tolerowane na serwerze.

3.3 • Istnieją zachowania i czynności, które są całkowicie sprzeczne z podstawowymi zasadami gry roleplay i są surowo karane przez Administrację. Takimi zakazanymi zachowaniami i czynnościami są:

 • 3.3a ▫ Metagaming - Czyli wykorzystywanie w grze informacji nabytych wyłącznie drogą OOC (Out Of Character), np. podczas rozmowy z innym graczem na forum. Przykładowo może to być zdobycie informacji o niecnych zamiarach innej postaci i zapobiegnięcie jakiejś sytuacji, mimo iż postać gracza informacji o tym nie posiadała.
 • 3.3b ▫ Powergaming - Czyli wymuszanie na postaci gracza czynności i opisywanie jej zamiast gracza, który odgrywa daną postać. Przykładowo może to być sytuacja, gdy podczas bójki jeden z graczy opisuje, że jego przeciwnik, na przykład upada nieprzytomny. Tylko właściciel postaci może określić, co dzieje się z jego postacią na podstawie czynności /ja, rzutów kośćmi i opisów na /do. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy postać nie ma możliwości zareagować, bo przykładowo została unieruchomiona, na przykład czarem. Innym wyjątkiem jest sytuacja, gdy straż skuwa więźnia. 
 • 3.3c ▫ "Terminatorzenie"  - Czyli tworzenie przesadnie silnej, nieznającej strachu postaci, nie posiadającej wad, będącej swoistym herosem stojącym ponad innymi postaciami. Każda postać powinna być wiarygodna, mieć zarówno zalety, jak i słabości, a nienaturalnie silne postacie będą naprostowane przez Administrację.
 • 3.3d ▫ Deathmatch - Czyli atakowanie/zabijanie innych postaci bez powodu. Może to być również sytuacja, gdy w trakcie konfrontacji gracz nie pozwala przeciwnikowi dokończyć opisywania czynności, a zamiast tego atakuje go mechanicznie, mimo że mógł chcieć zainicjować starcie opisowo. 
 • 3.3e ▫ Bunnyhopping - Czyli wykorzystanie mechaniki gry na swoją korzyść poprzez skracanie dystansu nieprzerwanie skacząc. Chcąc zachować realizm nie można pozwolić na takie czynności, gdyż postać w rzeczywistości nie była by w stanie wykonać takich ruchów i się nie zmęczyć.
 • 3.3f ▫ Spinning - Czyli dynamiczne obracanie postaci. Jest to zachowanie nienaturalne i uniemożliwiające innym graczom wykonywanie czynności takich jak skradanie, czy śledzenie postaci. Używanie klawisza R do rozglądania się na boki jest jak najbardziej akceptowalne, jednak częste obracanie całej postaci celem sprawdzenia co lub kto znajduje się z tyłu jest niewłaściwe i podchodzi pod Metagaming, a zatem jest zabronione. 
 • 3.3g ▫ Camspying - Czyli wykorzystywanie kamery i możliwości jej oddalania do sprawdzania co znajduje się za postacią lub do wyglądania za rogi budynków/pomieszczeń z większej odległości, co jest dla postaci fizycznie niemożliwe. Taka czynność umożliwia Metagaming i jest zabroniona.
 • 3.3h ▫ Scouting - Nadmierne poruszanie się z wyciągniętym łukiem/kuszą w celu sprawdzenia, czy np w krzakach kryją się jakieś osoby. Jest to zaliczane do Metagamingu.

3.4 • W grze zabrania się nadużywania przekleństw. Ich używanie jest dozwolone w stopniu umiarkowanym.

3.5 • Każdy gracz ma obowiązek odgrywania stosownych ran w przypadku uszczuplenia paska życia lub akcji, które mogłyby te rany wywołać.

 • 3.5a ▫ Ta zasada obowiązuje również w przypadkach, gdy gracz był nieostrożny i na przykład spadł z wysokości lub został zaatakowany przez zwierzę bądź potwora.

3.6 • Przed rozpoczęciem walki, wszyscy gracze biorący udział w konfrontacji muszą wyrazić swoją gotowość (OOC lub krótka akcja). 

3.7 • Walki odbywają się w silniku gry, chyba że obie strony wyrażą chęci na walkę roleplay.

 • 3.7a ▫ Dwie czynności, takie jak wyciągnięcie oręża i wykonanie nim pierwszego ataku nie mogą być zawarte w jednym zdaniu. Czynności te muszą być oddzielone, by dać przeciwnikowi szansę na reakcję. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przeciwnik wykonuje atak w momencie, gdy postać nie dobyła jeszcze oręża.
 • 3.7b ▫ Należy zwracać uwagę na kolejność, gdyż obie strony muszą mieć możliwość wykonać swoje czynności. To że jeden gracz pisze szybciej od drugiego, wcale nie obliguje go do wykonywania kilku czynności z rzędu nie dając przeciwnikowi szans na reakcję. Postać atakująca musi dać szansę przeciwnikowi szansę na wykonanie kontrataku, czyli po wykonanej przez niego udanej lub nieudanej czynności blokowania/parowania/uniku musi mieć możliwość wykonania dalszego ruchu, zanim gracz wymierzy kolejny cios.
 • 3.7c ▫ Należy unikać Powergamingu - Wszelkie wymuszone, niezgodne z regulaminem czynności zostaną unieważnione.

3.8 • Wszelkie związki postaci z szeroko pojętą czarną magią oraz Beliarem są dozwolone jedynie po zgodzie Administracji.

 

 

4. Ekwipunek Postaci

(Zasady dotyczące ekwipunku postaci i zdobywania przedmiotów)

 

4.1  Przedmioty, które gracz posiada w swoim ekwipunku posiada jednocześnie fabularnie, a co za tym idzie - gracze nie mogą twierdzić, że nie mają przy sobie danego przedmiotu.

 • 4.1a ▫ Każdy przedmiot można schować w schowku lub magazynie.

4.2   Zbieranie w lasach i na drogach ziół oraz grzybów podlega pewnym regułom.

 • 4.2a ▫ Zabrania się zielarzom zbierania ziół i innych roślin bez właściwych opisów wykonywanych czynności.
 • 4.2b ▫ Zabrania się zbierania grzybów postaciom, które nie posiadają o nich wiedzy, a co za tym idzie nie potrafią rozróżnić jadalnego grzyba od trującego.

4.3 • Zabrania się tak zwanego "farmienia" wszelkiej maści przedmiotów z potworów i zwierząt oraz tych leżących w różnych miejscach na mapie.

 • 4.3a ▫ Ta zasada dotyczy również postaci z profesją myśliwego, jednak w tym przypadku zabrania się masowego zabijania zwierzyny i zbierania trofeów.

4.4 • Podczas plądrowania ekwipunku postaci żywej lub martwej, jej właściciel ma obowiązek oddać wszystkie rabowane przedmioty, które jego postać w danym momencie ma przy sobie, za wyjątkiem broni (w tym dystansowej) oraz pancerza, który ma na sobie (POZIOM 2 I WYŻSZY CRAFTINGU), chyba że to wokół nich odgrywana jest cała otoczka fabularna - wymaga to zgody Mistrza Gry.

 

 

5. Uśmiercanie Postaci, bójki oraz kradzieże

(Zasady dotyczące CK, czyli uśmiercania postaci oraz innych, wrogich interakcji między graczami) 

 

5.1 • Śmierć postaci gracza może nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • 5.1a ▫ Postać może uśmiercić jej właściciel w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Może on zdecydować czy zwłoki postaci zostaną znalezione czy nie, a umożliwić to może pozostawiając wpis na forum w dziale "Wydarzenia". 
 • 5.1b ▫ Postać gracza może zostać uśmiercona przez postać innego gracza wyłącznie w odpowiednich warunkach i obowiązkowo pod okiem nadzorującego Mistrza Gry lub Administratora projektu. W takim przypadku to biorący udział w mordzie decydują o tym, czy informacja dojdzie do uszu innych postaci, lub/i czy zostanie napisana o tym wzmianka w dziale "Wydarzenia".
 • 5.1c ▫ Postać gracza może zostać skazana na egzekucję przez władze miasta Wiltmark i uśmiercona zgodnie z panującym prawem.

5.2 • Świat gry poza graczami wypełniają również postacie NPC stojące w konkretnych miejscach na mapie. Oprócz nich istnieją fabularnie postacie, których nie można zobaczyć, ale wiadomo, że żyją dookoła. Te właśnie postacie nie pozwolą na morderstwa na terenie miasta, winnicy czy kopalni.

 • 5.2a ▫ W mieście Wiltmark stacjonują strażnicy (NPC), którzy fabularnie pilnują porządku i dbają o to, by nikt nie wszczynał bójek, ani żeby nie dochodziło do morderstw. Niezależnie od pory dnia nie ma możliwości dokonania morderstwa w obszarze pola widzenia strażników, którzy rozstawieni są wokół całego miasta.
 • 5.2b ▫ W kopalni obecni są najemnicy pilnujący porządku oraz górnicy, którzy ciężko pracują na chleb. Próby dokonania tam morderstwa byłaby równie nierozważna, co w samym mieście. 

5.3 • W związku z punktem 5.2 dopuścić się morderstwa można jedynie w niestrzeżonych lub wyludnionych rejonach.

5.4 • Morderstwa dokonane bez nadzoru Mistrza Gry lub Administratora będą unieważniane, a właściciel postaci dokonującej mordu zostanie ukarany za złamanie regulaminu. 

 • 5.4a ▫ Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, gdy gracz zgodzi się na uśmiercenie swojej postaci bez nadzoru.

5.5 • Po uśmierceniu postaci, gracz tworzący nową postać nie ma prawa czerpać żadnych korzyści wynikających z gry na starej postaci, np. dawnego stanowiska, przedmiotów czy znajomości.

 • 5.5a ▫ Zabrania się wcześniejszego spisywania testamentu celem przekazania posiadanych przedmiotów swojej drugiej postaci.

5.6 • W przypadku śmierci postaci wirtualny awatar blokowany jest permamentnie, jednak w przypadku rażącego wymuszenia CK bądź poprowadzenia go w sposób niezgodny z zasadami roleplay postać może zostać odblokowana.

5.7 • Bójki zarówno w obrębie murów Wiltmarku, jak i poza nimi są dozwolone niezależnie od pory dnia. Należy jednak pamiętać o strażnikach, zarówno tych NPC, jak i graczy, którzy mogą przyłapać i ukarać sprawcę. Bójki poza murami (oraz również w obrębie kanałów w mieście Wiltmark) są dozwolone niezależnie od pory dnia, jednak gracz, który ze starcia wyjdzie zwycięsko, ma wtedy prawo okraść drugą, nieprzytomną postać.

 • 5.7a ▫ Zabrania się okradania nieprzytomnych postaci w mieście Wiltmark, chyba że zezwoli na to Mistrz Gry.

 

 

6. System Kar

(Zasady dotyczące wymierzania kar za niestosowanie się przez graczy do regulaminu obowiązującego na serwerze)
 

6.1 • Kary wymierzane są przede wszystkim na podstawie niniejszego systemu kar.

 • 6.1a ▫ Systemowi kar podlegają wszyscy gracze.
 • 6.1b ▫ Kary graczom wymierzają członkowie zespołu projektu.
 • 6.1c ▫ Kary w obrębie zespołu wymierza wyłącznie Administracja projektu.

6.2 • Administracja i Mistrzowie Gry posiadają zestaw narzędzi moderatorskich, które umożliwiają podgląd czatu, obserwowanie graczy z ukrycia, nadawanie ostrzeżeń, wyrzucanie z serwera i nadawanie blokad czasowych oraz permanentnych na konto gracza. W związku z tym w szybkim tempie i na bieżąco będą wyłapywane wszelkie naruszenia regulaminu serwera i natychmiastowo wyciągane będą z tego konsekwencje. 

 • 6.2a ▫ Najlżejszą z kar jaką może otrzymać gracz jest ostrzeżenie, a najcięższą permanentny ban na konto.
 • 6.2b ▫ Nadane ostrzeżenie jest permanentne, chyba że nadający ostrzeżenie ustali okres przedawnienia owego ostrzeżenia.
 • 6.2c ▫ Maksymalna ilość ostrzeżeń, jaką gracz może otrzymać przed zablokowaniem konta na serwerze wynosi 3. Czwarte ostrzeżenie jest jednoznaczne z otrzymaniem blokady na konto.

6.3 • Łamanie regulaminu serwera w zależności od stopnia szkodliwości wiąże się z następującymi reperkusjami:

 • 6.3a ▫ Gracz, który złamał jeden z punktów regulaminu serwera, w zależności od poziomu szkodliwości może otrzymać punkty ostrzeżeń lub czasową blokadę konta.
 • 6.3b ▫ Gracz nagminnie łamiący regulamin serwera może otrzymać permanentną blokadę na konto oraz zakaz tworzenia nowych postaci na czas określony przez Administrację projektu.

6.4 • Ekipa projektu ma obowiązek poinformować ukaranego gracza o powodzie nadania mu kary. 

6.5 • Każdy gracz uważający, że ukarano go niesłusznie ma prawo w ciągu 48 godzin od wymierzenia kary wnieść apelację o jej unieważnienie. Wyjątkiem od ograniczenia czasowego jest apelacja od permanentnej banicji.

 • 6.5a ▫ Gracz który chce wnieść apelację o unieważnienie ostrzeżenia lub blokady konta może zrobić to na forum w dziale "Apelacje" stosując się do zamieszczonego tam wzoru. Po minięciu okresu 48 godzin od nadania ostrzeżenia, gracz nie ma możliwości wnosić apelacji o unieważnienie kary.

 

 

Postanowienie Końcowe

 

Zarówno działanie na szkodę projektu Elisium Roleplay jak i naruszanie praw autorskich

skutkować będzie permanentną banicją na wszystkich płaszczyznach projektu.

 

 • Like 10
 • Thanks 4

Podziel się tym postem


Link to post
Share on other sites
Gość
Ten temat jest teraz zamknięty dla dalszych odpowiedzi.

×
×
 • Dodaj nową pozycję...